Договор Оферты

Автор odmin34f 18.08.2018 0 Комментарий

Справжня оферта, є офіційною пропозицією Інтернет-магазину Планета - Спорт (далі іменованого «Компанія») укласти договір купівлі-продажу товарів віддаленим способом, тобто через Інтернет-магазин planeta-sport.com.ua (далі іменованого «Договором») , і розміщена, на офіційному сайті Компанії Планета - Спорт. Справжнім встановлює наступні правила і положення (далі іменованого «Умови») для осіб (далі іменованого «Покупцями»), що використовують інтернет-магазин який реалізує різноманітні комплектуючі та запасні частини (надалі іменовані «товар») для велосипедів, спортивні товари та товари для активного відпочинку.

 

Дії та зміни Умов

 

-Умови поширюються на компанію і користувачів. Як компанія, що так і Покупці повинні строго дотримуватися цих Умов.
- На початку використання сайту planeta-sport.com.ua кожен користувач зобов'язаний ознайомитися з цими Умовами. Якщо до Умов вносяться зміни або коригування, то Компанія повідомляє Покупців про такі зміни. Якщо Покупці не повідомляють, чи що вони не приймають зміни при наступному використанні сайту, відразу після ознайомлення з поточними Умовами використання сайту, то вважається, що вони прийняли зміни.
- Якщо один пункт, кілька пунктів або частин пунктів, що містяться в цих Умовах, будуть вважатися недійсними або нездійсненними, інша частина пунктів або частин пунктів, а також пункти або частини пунктів, які будуть вважатися недійсними або нездійсненними, залишатимуться дійсними в повній мірі.

 

Предмет договору

 

-Компанія зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Даний Договір регламентує куплю продажів товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- Самостійний і добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині
-Оформлення замовлення Покупцем в Інтернет-магазині самостійно.
-Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
-На умовах цього Договору, обробка і доставка замовлення Покупцеві.
 Порядок оформлення замовлення.
- Будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині, який є в наявності, може бути оформлений в замовленні Покупцем.
- Позиція кожного товару, який представлений в Інтернет-магазині і який бути в наявності, може бути представлений у замовленні Покупця в будь-якій кількості.
- У разі відсутності товару на складі в момент замовлення, компанія повідомляє Покупця (зручним для себе способом).

 

Повідомлення користувача

 

- За винятком випадків, коли в Умовах передбачено інше, Компанія повідомляє Покупців по електронній пошті, за допомогою загальних публікацій на сайті, або іншим будь-яким способом, яким Компанія вважатиме за необхідне.
-У разі повідомлення Покупця по електронній пошті, зазначене повідомлення вважається завершеним, коли електронного листа відправляється на адресу електронної пошти Покупця.
- У випадку повідомлення Покупця за допомогою загальних публікації на сайті компанії, повідомлення Покупця вважається завершеним після того, як воно було розміщено на сайті компанії, і Покупця використовують сайт, можуть переглядати цю публікацію.
- Як тільки повідомлення по електронній пошті або загальної публікацією завершено, інформація, що міститься в зазначеному повідомленні, вступає в силу негайно.
- Покупця зобов'язані переглядати повідомлення від Компанії, надіслані електронною поштою без затримок.
- При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
Порядок доставки та оплати товару вказано в пункті "ДОСТАВКА І ОПЛАТА".


Права та обов'язки сторін


-Компанія має право:
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
Покупець зобов'язаний:
Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах даного Договору.
Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Компанії виконання умов цього Договору.

 

Відповідальність сторін


Сторони несуть повну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

 

Чинне законодавство та інше

 

 - Ухвалення, дійсність, виконання, тлумачення і інших Умов даного Договору регулюється законодавством України (ст. 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України)).
- Оригінальний документ, який ставитися до цих Умов, українською мовою і має юридичний пріоритет. Ніякі зміни в прийнятті, насправді, виконанні, інтерпретації та інше, не діють стосовно перекладу цього документа на інші мови.

Покупці, що бажають придбати товари через сайт Компанії за допомогою електронних платежів, повинні перевести суму, зазначену на сторінці товару або загальну суму декількох товарів електронним банківським переказом, або повинні переказати кошти на вказаний рахунок іншими способами розрахунків, як це передбачено Компанією, в валюті вказаною компанією. Компанія використовує платіжні системи, необхідні для правильної обробки платежів, включаючи вимогу, що б Покупець вводив персональні дані. Покупці несуть відповідальність за будь-які банківські збори, понесені при переказі коштів.


 
Компанія не несе відповідальності за:


- змінений виробником зовнішній вигляд Товару або його упаковки;
- за незначне невідповідність колірної гами товару або його упаковки, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей, планшетів, смартфонів и.т.п;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою її контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
-Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 - У разі настання обставин або форс-мажорних ситуацій непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
- У разі виникнення будь-яких суперечок між Покупцем (-ами) та Компанією щодо товару, Компанія і Покупець будуть максимально намагатися врегулювати спір мирним шляхом, якщо спір не може бути врегульований сторонами, то рішення буде приймати суд згідно законодавства України.

 

У випадках повернення Товару в інтернет магазин, проводитися відповідно до Закону України "Про захист прав споживача" (ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12) будь-які переказані кошти або платежі за товар, будуть повернуті Користувачеві повному обсязі, за винятком компенсації витрат пов'язаних з доставкою товару Покупцеві. Будь-які банківські комісії, що виникли в результаті, оплачуються Покупцем, і Компанія не платить ніяких відсотків за кошти, утримувані до дати повернення. Крім того, якщо будь-які фізичні витрати виникають протягом періоду до моменту відшкодування, відповідальність за будь-які витрати несе користувач, і Компанія будуть нести ніяких таких витрат. Повернення коштів не здійснюється способом «Накладений платіж» будь-якої транспортної компанії.
- Повернення товару в Інтернет-Магазин проводитися за рахунок Покупця.

 

Термін дії договору

 

Електронний Договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
- До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
- Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

 

Згода на обробку персональних даних, використовуючи сайт planeta-sport.com.ua.

 

    Інтернет-магазин planeta-sport.com.ua (далі іменованого «Компанія») справжнім встановлює наступні правила і положення (далі іменованого «Умови») для осіб (далі іменованого «Покупці»), що використовують інтернет-магазин який реалізує різноманітні комплектуючі (надалі іменовані «товар») для дрібного садівництва і великих промислових інтенсивних садів.
    При оформленні заявки на сайті planeta-sport.com.ua, Покупець погоджується з Умовами даного Згоди на обробку персональних даних (далі-Згода) відповідно до законодавства України «Про персональні дані». Згодою є відправки заявки з сайту planeta-sport.com.ua.
Покупець надає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

- Дане Згода дається на обробку персональних даних, як з використанням автоматизації, так і без використання автоматизації.
- Згода дається на обробку такої інформації: Прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта.
- Згода на обробку персональних даних потрібно в цілях надання Покупцеві відповіді на заявку, здійснення клієнтської підтримки, для подальшого укладення та виконання зобов'язань за договорами, проведення опитувань і маркетингових досліджень, а також, для інформування Покупця про послуги, які, на думку Компанії, можуть бути цікаві Покупцеві.
- Покупець, надає право Компанії виконувати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, систематизація, запис, накопичення, зберігання, використання, уточнення (оновлення, зміна), блокування, знеособлення, видаленню й знищенню, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотримання заходів, які забезпечити захист персональних даних від несанкціонованого доступу відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних» (ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297- 17).
- Компанія обробляє персональні дані до завершення всіх необхідних процедур. Також, Покупець може припинити обробку даних за запитом на електронну пошту info@planeta-sport.com.ua
- Покупець підтверджує, що даючи Згода, він робить це своєю волею, вільно і в своєму інтересі.
- Дане згоду, діє безстроково, до моменту отримання запиту від Користувача, з проханням про припинення обробки даних.